Κλειστό

API integration xml http request

18 freelancers are bidding on average $98 for this job

Yknox

Dear Employer,I am Software engineer in China. I’m interested in the project you recently posted. I'm a certificated freelancer with over 500 good reviews from clients. I have experienced knowledge in every part of Περισσότερα

$103 USD σε 1 μέρα
(268 Αξιολογήσεις)
7.5
virals2583

Hello, I see attached API documentation but not found the requirements. Please share it to review! I am Nirav Shah having 9+ years of experience in website development, software development, API development/integrat Περισσότερα

$391 USD σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.5
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.5
richestuser

Please have a look my recent reviews on my completed social API's task : https://www.freelancer.com/projects/php/PHP-which-integrates-with-Facebook/ https://www.freelancer.com/projects/php/PHP-which-integrates-wi Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully and I am absolutely sure that our team can do the job very well. For more discussion regarding this project please ping me on chat box . i will be explain my s Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
rambanstola

A proposal has not yet been provided

$111 USD σε 0 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.9
Webiots

Hello Sir, We have checked your job description that you need API Work and we have also checked the PDF file attached with Job Description. We can do this work. Your invitation to a private chat is highly appr Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.8
$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
4.2
IBArtsLtd

Hi there, I have gone through your requirement. We can do the job as per your requirements. Portfolio : IB Arts Pvt. Ltd. Is a registered company with a team of 10 young professionals in web designing industry with m Περισσότερα

$111 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
arun01012016

Dear Project Owner, Hope I am approaching you in best of your health and spirits!! I can be a suitable match for your work as I am having 8 years of experience in Website designing. I completely fit into the requireme Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.8
vietandigital

Hi,I am preferred freelancer and an experienced developer with vast experience in Experience in programming language PHP & MySQL b. Strong programming knowledge in PHP and MySQL backend c. Web programming skills su Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
ergaganshula

Hello, I have read your job requirement and I am proficient in this work. So i would be glad to to work on your project and assure you, you would have completely satisfactory experience and I promise that I will provid Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
dynalgotech

We have expertise in both SOAP and REST API development, deployment and testing for various domain also in SELENIUM Provide extended and any time support. On time delivery. Some Rest API development and integration Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
AmiTech003

I am a developer, web designer and computer programmer offering over 5+ years of experience on both client and server sides. I have advanced skills in PHP, MySQL, Javascript, HTML, Jquery, Wordpress, Codeignite, Magent Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.2
$40 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mdmahbubhelal

Read through the API doc, Didn't find the mentioned doc attached. I have worked with many API's so whatever you need I can get it done. Let's discuss and get going. Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anupampagariya

Hello Sir/mam, Accept greetings from my side. I have gone through your requirements; in fact I am glad to inform you that I have worked on similar projects before. It would be easier for me to make out your exact re Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shiana87

Hello, Thank you for your valuable time. We are a top rated agency in upwork and worked with more than 100 clients and delivered very successful website/applications. We have strong experience in the following. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maveninfosoft

Hi We are Maven InfoSoft having 10+ Years Experience in Software Development. We do have 20+ Developers in house who have the ability to full fill all your need regarding software development. Cost can be dis Περισσότερα

$261 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0