Κλειστό

e-Form Design/Store Windows Application (854084)

To scan and convert the paper forms (checks and invoices with defferent sizes) to e-forms using lable, comboBox, chechbox, radiobottun and datepicker controls, then save it as a template, then generate a database to store all data that will fill related to that form(template).

Depending on the database generated program should have the ability to generate multiple report using simple report builder

The program should have simple interface, drag & drop for controls, Sql Server 2005 support and defferent paper sizes printing

It is prefered to have scan ablity

Source code should be included in VB.NET

Ικανότητες: .NET, Μηχανολογία, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, SQL, Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: scan design, php forms builder, php application builder, invoices design, e printing design, e builder, design program windows, design controls, design checks, convert php to vb.net, convert php code to vb.net, e vb, windows store, Lable design , form builder, design store, combobox, c# windows application form, c windows application form, invoices sql server, net drag drop, design simple sql, sql builder visual, application store visual basic, net windows forms application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Seattle, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3670022

8 freelancers are bidding on average $730 for this job

farroid

See private message.

$850 USD σε 30 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.9
jkmcoders

See private message.

$849.15 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.8
infowareindia

See private message.

$850 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.6
isofsysvw

See private message.

$425 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
nokc

See private message.

$850 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
rsrindia

See private message.

$701.25 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
indianicllcvw

See private message.

$807.5 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ImranAhmed

See private message.

$510 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0