Κλειστό

adding features to Joomla SMS Component

My Joomla website has SMS Component. The existing component has sms sending feature but not showing delivery reports for per receipent. My cardboardfish and [url removed, login to view] have API for these Delivery Reports. You have to integrate DLR to my component. Reports will return in English, but system must convert and will show in my language. I will give 5 words to you.

Here are some lists.

1) SMS Text field must convert some non English characters to English characters before send to gateway. (I have to manage this via admin. I have to add characters map etc.)

2) Gateways API’s must show message delivery reports to receipents. (Now existing system is showing 0 or 1. This means sms delivered to gateway. And it is not telling to a user if his message delivered or not delivered or waiting to his receipent)

3) Sending sms to a group must show exact group name instead of id (like group-3).

4) Upload contacts function is working for CSV comma seperated. It must work for both comma seperated and semi colon in CSV files. Usually European csv is using semi colon in CSV files.

Ικανότητες: MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: dlr group, add sms to website, convert to english, sms software, dlr, api php sms, using sms, convert existing php joomla, convert website language, sms feature php, send sms website using php, send sms gateway, sms function php, add features existing website php, component upload, csv joomla php, sms work, api component joomla, sms group, send sms via sms

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #2333833

DKinfo

Hello Sir Please see PMB

$15 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.0