Σε Εξέλιξη

181538 Ad Management program

I need a program to be installed / Created where I can use it to manage all my ads from different network: Google Adsense, ValueClick, Etology, Adbrite, TribalFusion and so on...

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Γλώσσα Προγραμματισμού C, MySQL, Perl, PHP

Περισσότερα: program management, ads management, Ad Management, google management, program adsense, network adsense, ads program, need program created, adsense program, valueclick, adsense management, adbrite etology, network management, management program, php network management, delroy33, etology adbrite, etology, adbrite

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) kingston, Jamaica

Ταυτότητα Εργασίας: #1927744