Σε Εξέλιξη

472278 Auto setup script to Turn Raw VPS into SMTP server

I need an experienced programmer to create a automatic setup script to turn raw linux server ( with only OS) to a full fledged SMTP server with DKIM/SPF and authenticated SMTP.

Note: Use of domain will not be necessary. The SMTP server should use IP of the VPS as the SMTP host.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Linux, PHP, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή

Περισσότερα: i need a linux programmer, auto programmer, vps setup, smtp server, setup a vps, linux VPS, full fledged, vps setup smtp, auto server, create script linux, smtp server domain, authenticated, smtp setup vps, vps server php, vps dkim, dkim vps, smtp domain, setup dkim linux server, create smtp server, linux smtp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 146 αξιολογήσεις ) Darmstadt, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #2218180