Ολοκληρωμένο

Debug Code on viewer Fastforward Button

I need 2 very simple tasks:

1) I have a button that goes fastforward but it doenst work.I have an example where it works fine but when i add the code to my button fla it wont work.

I will give both code example and my fla for you to debug. I attached a sample of the swf of the fast forward button that works.

2) I need a simple fla that changes images and plays a sound on mouseover event. Just simple one. I will replace the images and sound with mine.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

windows

Ικανότητες: Adobe Flash, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: php debug, debug, simple debug, sample event bid, php code example, flash fast forward, flash replace images, code event, swf button, event viewer, viewer software, complete simple tasks, windows button, simple program plays, button sound, flash source code, form debug php, program debug, flash ready code, sound button

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 16 αξιολογήσεις )

Ταυτότητα Εργασίας: #2964383

Ανατέθηκε στον:

mihaidanila

See private message.

$2 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.3

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4 για αυτή τη δουλειά

muktiinteractive

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.7
markreodica

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6
stanislavza

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.3
shanojvw

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
vw935080vw

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
webkiwi

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
nazarij

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0