Ακυρώθηκε

Import Vbulletin 3.5.4 users to Joomla latest stable version!

I have a vbulletin forum with few thousand users.

I am going to have a joomla site, so i want all the users to be imported from vbulletin to JOOMLA!

the joomla will run as a standalone site , not integrated with forums.

So all i want is the users from forum in my joomla userdb.

please note to be able to do this, you must have highly good knowledge of joomla db system and vbulletin db system.

coders who have tried this before will be preferred.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

linux

Ικανότητες: Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: coders 4 hire, joomla latest version, linux server joomla, server linux joomla, joomla vbulletin import, import vbulletin joomla, vbulletin linux install, import system, joomla stable site, platform vbulletin, joomla forum system, vbulletin site import vbulletin site, good users, form integrated joomla, vbulletin php coder, working vbulletin, site vbulletin forum, good knowledge law, joomla standalone php, form vbulletin

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Valby, Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #3682491

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $60 για αυτή τη δουλειά

anteovw

See private message.

$59.5 USD σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
4.9