Κλειστό

HTML Script For Button

I have an html web page with form data. I have a submit button that works by sending the form data to an email address. What I need is options or check boxes which will tell the script to send the form data to additional email addresses based on the box checked. The server supports ASP, CGI and Perl. I have the form available in its current form if required.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

Windows

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: working for cgi, html program for web page, html web, html script, send data html page, html check source, perl email html, html form data, html data page, html tell, html code check, data required html, html required email, page windows boxes, php send email button, additional html, html condition, send html email email address, html submit, windows button

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2962742

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $20 για αυτή τη δουλειά

informaticspk

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.1
webvelocityvw

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
6.0
auraspan

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
jasonkueter

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.7
pmndesai

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
alcanta

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.9
monty1vw

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
sarderhasnut

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
4.8
preyasvw

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.4
zumbul

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
miealexvw

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.3
nicktaggart

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
wackevw

See private message.

$21.25 USD σε 14 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
visualtechvw

See private message.

$63.75 USD σε 14 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
schyzophrenic

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.2
garynewelluk

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
2.1
famdylan

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.1
bsnoop

See private message.

$21.25 USD σε 14 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.1
kophjager

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
remigoc

See private message.

$6.8 USD σε 14 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
1.8