Κλειστό

Automatic Sales Project

I have developed a new concept in computer games. I have applied for a patent. I have developed a new concept in sales letters in which an attachment contains a program that helps the user create immediate sales. I have applied for a patent for this sales technique. Both the game and the sales letter with attachment have been completed. I need to have someone design a high volume internet site that will automatically down load the game, receive payment, and pay out sales commissions up to four levels. It's multilevel marketing, but with a slight twist. It's not been done this way before.

## Deliverables

Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.(1) A high volume internet site (I'll add the artwork and text) (2) The site must contain a data base set to handle millions of names on a four level marketing program. (3) The program must prevent users from creating multiple accounts. (4) The program must spawn new email messages to all of the email addresses the the use provides. (5) Buyers will use their credit cards through the PayPal program and commissions will be paid out through PayPal. (6) Once a customer has successfully purchased the product and PayPal has responded correctly, the buying CGIs will insert all relevant sales information into the data base and will allow the customer to download the product software. (7) The list of items that cover the administrative functions is quite long, but fairly standard for MLM programs. See me for complete details. (8) Administrative functions for paying commissions is also standard, but quite detailed. See me. (9) Automated databse maintenance routines will analyze active tables to ensure fast database preformance. Automated backup routines must protect all customer, company, and revenue information. (10) I would like to work closely with the programmer. I don't feel that there is proper room to cover all of the details here, but this covers the basics. I am willing to negotiate the final price with the programmer once he sees the entire project.

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, SQL

Περισσότερα: standard cover letters, standard cover letter, source for product buyers, software engineering cover letter, sales cover letters, sales cover letter, proper room, proper cover letters, program sales internet, programs 4 computer, out source mlm sales, new project for game programmer, mlm software database design, mlm marketing company, mlm company list, marketing for a new mlm company, marketing cover letters, letter paid design, internet sales letter, internet marketing for mlm

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2829433

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2219 για αυτή τη δουλειά

AnandSuresh

See private message.

$1190 USD σε 14 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.5
miguelkhouri

See private message.

$2550 USD σε 14 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.4
terrysu

See private message.

$1700 USD σε 14 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.0
amritb

See private message.

$1530 USD σε 14 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.8
galantz

See private message.

$2975 USD σε 14 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
vw139994vw

See private message.

$2550 USD σε 14 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
4.5
m3solutions

See private message.

$10200 USD σε 14 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
realgoodteam

See private message.

$1275 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.5
tomblue

See private message.

$1700 USD σε 14 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
virgosysvw

See private message.

$1700 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
vicbros

See private message.

$1062.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
edsanvw

See private message.

$2975 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
farahvw

See private message.

$1020 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ciconsultingvw

See private message.

$850 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
michaelxvw

See private message.

$1275 USD σε 14 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
vw164121vw

See private message.

$944.35 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0