Κλειστό

Small print service

A small service that installs on a windows PC to fetch print jobs from a remote web server and send them to a local printer when prompted.

Process is basically:

1. Service starts up and starts listening on a TCP port 127.0.0.1:8181

2. Browser connects to the listening port (this is the prompt)

3. Service responds with "working" and closes connection

4. Service downloads a fixed url that contains the entire print job already pre made for the correct printer and printer emulation

1. Print Job is generated server side - no work there

5. Service connect to the network printer (jet direct / port 9100) on the local network and sends the file fetched in step 4 to the printer

1. Service connects to a success or fail url based on whether it printed successfully

6. Go back to step 1

The printer ip address/port and model should be configurable on the service and passed to the server as part of the url in step 4.

Optionally it should also be able to send data to a serial printer attached to a serial port instead of a network printer and provide feedback in 5 based on successfully printing it.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, Java, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: work remote jobs, windows remote jobs, web programming service, serial programming, serial port programming, remote work jobs, remote programming job, remote php programming jobs, remote jobs programming, remote jobs it, remote jobs c#, programming job address, php remote jobs, php programming service, listening jobs, jobs web programming remote, jobs port, jobs php remote, it remote+ jobs, go remote jobs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 54 αξιολογήσεις ) Bloemfontein, South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #3364758

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $294 για αυτή τη δουλειά

wise154

See private message.

$255 USD σε 14 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.1
bonfiresoft

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.7
hanyelmehy

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.5
bizbeesTeck

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.2
GeroZink

See private message.

$425 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
vw7441277vw

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
3.7
jvijayvw

See private message.

$382.5 USD σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
nikhilgolchha

See private message.

$233.75 USD σε 14 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.2
aldayneko

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
efodix

See private message.

$127.5 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
marcusmouse

See private message.

$127.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davidfritts

See private message.

$340 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webdevelopesllph

See private message.

$416.5 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
andygluk

See private message.

$102 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.8