Κλειστό

Permanent Taskbar/Start Button removal

I need to hide the windows taskbar permanently. I DO NOT simply want a program that can hide and show the taskbar at whim. I know how to do this. The problem is that which such software, even when comfigured to hide the taskbar at startup, the taskbar still shows for a moment before it is hidden by the software. What I need is a way to eliminate this. Please, do not send me programs that simply hide and show the taskbar, theres are useless to me. I NEED SOMETHING THAT CAN CONCEAL IT BEFORE IT EVER SHOWS UP. Thanks.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

WIN 95/98

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, PHP

Περισσότερα: what do i need to start php programming, how to start programming, permanently hide taskbar, how to start working, how to i start a work, windows taskbar, hide show hidden, complete start, platform start, programming start button, windows button, run start, windows start button, php show hide form, start button, button start, hide executable windows, windows start, taskbar, programming button

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2941391

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $14 για αυτή τη δουλειά

alisheharyarvw

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.6
bilalahmed

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.3
zaryaev

See private message.

$15.3 USD σε 14 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.0
domagojvw

See private message.

$21.25 USD σε 14 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.8
vw594130vw

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
4.3
hirdhav

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
muraliramanath

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
andywelch

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
petrupopa

See private message.

$7.65 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
bytegems

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rberghan

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nickpmuir

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
troyoborne

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw226929vw

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thunvw

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
way2abhay

See private message.

$15.3 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
harvmvw

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
slavayesafov

See private message.

$22.95 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sergiobcvw

See private message.

$7.65 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jeebukarthikeyan

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0