Κλειστό

Website Update

Complete redesign of current natural cosmetic website.

Including wholesale customer database pages.

New Shopping cart. Features: Sign in to account and create new account/ history/Saved Cart

Ικανότητες: ASP, JavaScript, PHP, Visual Basic, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: website new account, website 0, no website, website sign in, website, website update, website account create, cosmetic, c # website, shopping website database, website features, sign account website, update pages website, website including, create website shopping cart, shopping cart website database, features shopping website, complete shopping website database, redesign website database, database shopping cart website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Reading, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #244

58 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $764 για αυτή τη δουλειά

leadconcept

Greetings ! We have studied and analyze your requirements, based on your requirements we can provide you a Excel File with all the features and Man-hours. Above mentioned price is just a lumpsum amount. We can give you Περισσότερα

$1500 USD σε 35 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
8.5
Maven

I will love to work on your project for sure we will be needing more details of your project. If you say you just shoping cart that is very much incomplete statement. I hope youwill provide complete details of your Περισσότερα

$600 USD σε 30 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
7.7
SagarTejas

Hi, We gone through your requirements, we like to work on it. We have developed many shopping cart before , if you like to see demo than let us know, I will arrange for you with admin module. We have 14 developers Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.4
freelance

View our latest creations: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Ready to serve you! Freelance!

$400 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$495 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
EzzatHelal

The development starts when the requirement specifications document received to me.

$1500 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
imagique

Dear sir, I recommend you to view our online profile and check out the sites already built to assess our work regarding web development/designing. we look forward to work with you Thank You Ahmed Jilani

$320 USD σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
kaymandal

A smart, professionally designed and bug-free delivery assured.

$1000 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I\'ve designed and redesigned many sites. I also offer hosting if you\'re in need of this service. Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
mail2veejay

We are a group of 2 programmers having proficency in ASP, SQL .NET and a world class designer working on Flash, Photoshop etc., and we together along with you help as to your requirement can the revamp your existing si Περισσότερα

$750 USD σε 21 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
niftysoft

Hi there, Greetings, We reviewed your requirments. We are sure to craft the design and reengineer your website with wholesale Database design along with shopping cart customer freindly purchase feature. Looking forward Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
riteshl

We have worked in this area a lot and have created similar functionality. I can show you another site in the shopping cart domain with similar functionalities. This is just to show you our domain knowledge expertise. Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
sammultimedia

Hello, Though I'm new to this site, but I've the largest database of clients locally. We are into development right from 7 years with immense knowledge in every software programming language and web site designing so Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
domferrante

My bid is to simply get more information so I can give you a fair estimate. I specialize in web design, architecture, [login to view URL] and transactional security for new sites, sites needing updating and turn-key solutions. Περισσότερα

$5 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thwonder007

We are a team of 15 members good in Application development,Website designs,Web applications using Visual Basic,MTS,Asp,Php,Mysql,SQl server and oracle. given this oppertunity we can develop a proffesional website for Περισσότερα

$700 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
auction

hi there i am having 2+ years of experience in e-commerce and software development I can complete the work to your satisfaction the bid i entered is negotiable. You can pay me only if you are satisfied with my work Reg Περισσότερα

$300 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adeelm

Contact me if you need my services

$100 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RadDesign

150$ for the redeisgn and $50 to install the leading shopping cart software oscommerace. [login to view URL]

$200 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AndrewW

Would love to do this! Free hosting and free 1-800 number!

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0