Ακυρώθηκε

talasea

To create a default website in Visual Web Developer using Visual [url removed, login to view] which gathers data from three sources ie., a web server, a spreadsheet and a csv request.

The task includes code to be written to calculate table field values and for specific controls. This is to enable the process to be tested and fluent.? The specification? is in twelve easy-to-follow steps with tables provided.

Ικανότητες: .NET, ASP, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, SQL, Visual Basic, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων, XML

Περισσότερα: visual basic net developer, spreadsheet developer, php csv calculate, spreadsheet asp, calculate csv php, create specification table, web server specification php, spreadsheet calculate, visual basic csv, process csv net, follow steps website php, create website visual basic, create table website asp net, asp spreadsheet, csv visual net, visual web task, asp net csv, written website specification, csv visual basic, php create table csv

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 55 αξιολογήσεις ) Cairns, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #3699765