Ακυρώθηκε

Realestate Website

I am in need of a simple script to complete a website. The site is a real estate site that needs to be updated on a daily basis. The updates and scripting will include front end form that enables the Property Manager to update their web site through the Internet. I prefer to use MySqL although an Access database would be feasable.

Ικανότητες: Adobe Flash, ASP, JSP, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: will website, website 0, no website, send script install, free build car script, i need a property manager, website, realestate, realestate web, Property manager, c # website, access property manager, front website, website database end, real estate access, simple form php update mysql, simple mysql manager php, access database property manager, simple php real estate script, access daily

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #395