Κλειστό

database

A Company requires an Online shop that requires a database of products and information via a site [url removed, login to view] the user uses a search the products and info relating to that search is generated. Possibly up to 40 products. Also allow the user to purchase via a shopping cart. Must be able to accept paypal, worldpay accounts.

Ικανότητες: ASP, Cold Fusion, Java, Javascript, PHP

Περισσότερα: worldpay, database no, database info, database c#, C# database, database site online shopping, asp online database, company information database, shop database, online shopping cart database, shopping database, database online shopping cart, online shopping products database, database purchase, generated, php online database, php search database, database shopping site, allow, worldpay cart, php asp database, shopping cart asp, purchase database, shopping site database, search database php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Kent, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #806

38 freelancers are bidding on average $1687 for this job

ocsinfoway

More than 10 yrs of experience in IT with 5 yrs in web design/development from India. plz check MESSAGE BOARD for sample works - ocsinfoway

$1000 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
4.8
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
w3nerds

We can do it.

$600 USD σε 35 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
StudioTransent

(( STUDIO TRANSENT )) -- We can produce a professional, robust, and secure product for your online transactions needs. We can work within your budget, so please don't hesitate to contact us. -- [Note: Bid price and Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
zealousweb

We have gone through your [login to view URL] are having experienced programmers with us who can fullfill your requirements with in time. We can provide you an the solution with all features which are normally exist in sho Περισσότερα

$490 USD σε 25 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
riteshl

Hello, We have been working on developing SSL secured eCommerce sites and have developed solutions on both Windows (ASP, SQL Server or MS Access) and Linux platforms (PHP and MySQL). Payment Gateways 1. Ver Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
GuyLT

I am a Professional (see GuyLT please) Senior Programmer, DBA, Admin, Projectleader, Designer, Translator(10 languages). See site(s) [login to view URL] [login to view URL] and can deliver what You Περισσότερα

$520 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
mail2veejay

We are a group of 2 programmers and one designer having proficency in providing dymanic and static sites, with a combined experience of over 12 years,and we together along with you help on more details regarding your r Περισσότερα

$350 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
deardin

Hello I can do it for you with BEST quality

$200 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
jmawebco

JMAWEB stands ready to put it's 7 years of web development experience to work for you. We specialize in e-commerce solutions working with MS SQL or ORACLE database backends. Please review our profile so you can see wha Περισσότερα

$450 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
twhaight

I have many years of web development experience for companies like Bechtel and Lockheed Martin. Check out [login to view URL] for an example of my work.

$500 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
5.1
gunjankvel

Give us a chance and we will certainly do the work for you.

$450 USD σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
niftysoft

Hi there, Greetings, Niftysoft Solutions is a proven leader in IT services. Our hand picked team of professionals has extensive experience in a number of modules designed to meet the most rigid specifications. Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
foxvalleywebs

Hi there, I'm a great designer and deliver what the customer is asking for. My original ideas and eye for design won't let you down. I'm easy to work with. I look forward to hearing form you and developing a long las Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajboy

Hi Sir.I looked through the specifications listed above regarding your project. I'm very interested in this project and am extremely confident of completing it beyond [login to view URL] experienced in site design and Περισσότερα

$350 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
VIR64

I have been working with MS Technologies for 4+ years. Recently,I have developed Online Marketplace with WorldPay Intregation, Affiliate, MailingList for an Australian Firm. I have developed search functionality as you Περισσότερα

$400 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
surendra

Hello, I have wide area experience in open source technology like php/c++/linux/so files/fusebox. Please forward me your mail ID so i can forward you project proposal according your current requirement. suren_gupta@ho Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aval

We are the team of professionals in India. We can develop the application for you as required by you. Can also implement integration with more payment gateways. We assure you quality. Looking forward to work with y Περισσότερα

$700 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vamshidharm

We are a group of highly qualified personnel. We handled several portal designing and development in php, asp, and j2ee(jsp,servlets, ejb...) with mysql, oracle, and postgresql. we have developed and designed big site Περισσότερα

$700 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prar

I have developed website with rich feartures and admin panels. My clients are more than satisfied with the work done for them.

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0