Κλειστό

asp.net button focus problem

a simple [url removed, login to view] project (in c#, asp.net) is attached with the bid request. as you run the project, you will see two sets of buttons and text box. when you press "enter", always first submit button's code is being executed no matter which text box has focus. i need this to be changed in such a way so that submit button's code will be executed depending on which text box has focus. for example, if set 1's text box has focus, 1st submit button's handler will execute. if text box 2 has focus, 2nd will execute etc. thanks

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

asp.net c# windows

Ικανότητες: .NET, ASP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: project handler, box net, asp net handler, focus, c# asp, simple net project, package handler, asp net platform, project done asp net, simple asp program, set net work, windows button, simple project net, net project bid, simple program asp, simple asp net project, net project work, source asp net, text box asp, complete project asp net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2948313

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $7 για αυτή τη δουλειά

springdotnetvw

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.2
cristi71000

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
sarderhasnut

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
4.7
leossh

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
intellitysoft

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
billyzkid

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swanwing

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
thejuan

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mk2vw

See private message.

$5.1 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0