Σε Εξέλιξη

295538 blog on member pgs of my site

I need a programer to include a blog on my website. Each member will be able to post entries from their (edit profile) section and the entries would show on their public profile in the blog section of the profile. The blog should allow to emebed videos and various media. users should be able to comment on blog posts. some memebers blog post will be included on the home page as news.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, PHP

Περισσότερα: need a programer, my entries, member, comment on blog, site post comment, edit website entries, public posts, member section website, member page, blog section website, php programer home, php member profile page, member member, comment anything php, blog posts php, blog programer, programer home, blog post comment, blog users, blog allow php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις )

Ταυτότητα Εργασίας: #2041848