Ολοκληρωμένο

Jquery Plugin for Wordpress Website

I am looking for a simple web-based 2D landscape design tool for our customers. Round icons representing plants are draggable from a side column and placed in a grid on the screen. I would like to also include a parameter in my Wordpress Post Admin that allows for plant radius sizing for individual plants. Users will pick plant by name and the icon will size itself to the grid scale. Ther should also be some basic ability to draw lines and rectangles for lawn structures. The plants dragged into the grid will be listed in another side column and is sendable for a customer quote, possibly using "Quote Cart" plugin for Wordpress framework. An example of what I am looking for is Garden Planner Online at smallblueprinter dot com.

Ικανότητες: AJAX, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Περισσότερα: landscape plugin, wordpress web design quote, wordpress web design plugin, wordpress online web design, wordpress online design plugin, wordpress icons, wordpress design tool, what is wordpress website, what is ajax framework, website for wordpress, web for icons, simple landscape design, round name, online web design tool, online jquery, name icon design online, looking for simple website, landscape design tool, jquery include, include jquery

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) VENTURA, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #1357671

Ανατέθηκε στον:

kitty100

Ready to start. Please check PMB.

$350 USD σε 15 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $405 για αυτή τη δουλειά

thelogicgates1

Hi, Ready to start. Check PMB please.

$400 USD σε 18 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.8
mhrbahmed13

CHECK PM FOR DETAILS.........

$250 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
ecitius

Hi, My name is Mayank, a technical team leader from E-citius Infotech Pvt Ltd. I’m interested in the position of "Wordpress Developer" you recently posted. Wordpress http:// Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
jigargandhi

plz check pmb..

$250 USD σε 12 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
website106

Dear Sir, We are having a team of technologies expert working in different technologies like php,Joomla, Smarty,.net, C with our company. We are fully Profession Company and believe to give you full return for which Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
john4w

Hi, plz check PMB...

$700 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hereonline

Hi, I have read your job post and I am qualified enough to do it.

$350 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samirrais

am ready to take this project

$650 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tendzto1

We are specialized in open source. We can deliver you the full project in the given budget and timeline. Make it perfect at the first time.

$300 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0