Κλειστό

PPhotoshope

36 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $18/ώρα για αυτή τη δουλειά

(1637 Αξιολογήσεις)
9.1
(624 Αξιολογήσεις)
8.3
(625 Αξιολογήσεις)
8.1
(389 Αξιολογήσεις)
7.8
ibrahimstk

Hi , I am ready to start now, I will do Editing and fixing photos and poster of your images and able to make it professional within a short time frame. can start right away. Editing and fixing photos and poster I'm e Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(709 Αξιολογήσεις)
7.1
(180 Αξιολογήσεις)
6.5
irfananis07

Hi there, I will complete it within a few hours... I have read your job description carefully and you need a PS Expert. I will do a great job on your project and will make you 100% satisfy with my work. Checkout 175+ Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(166 Αξιολογήσεις)
6.3
OnestopIn

HELLO, I hope you're doing well! I am an expert in all types of graphic design. I will come up with a great business idea for you and show you examples of my previous work. Please take a look at some of my past work. Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
tauseefmustufa

Hi. sure can edit and fix your images and poster as per your need, I can professionally edit your images focusing to charge as minimal as possible, all the work will be done according to your need with the time period Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(122 Αξιολογήσεις)
5.5
(29 Αξιολογήσεις)
5.2
rubelmolla79

Hi I am Rubeel Molla I am photoshop expert. I will complete this task within shot time. I am ready to give my best effort for you. I can do editing and fixing photosperfectly and professionally. I have read the proje Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(110 Αξιολογήσεις)
5.0
ScrollR

Hello I have reviewed your complete description “Editing and fixing photos and poster” that you need. I am a professional Graphic Designer. I have 10 years experience about this kind of work. So I can do it, because I Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
ArtisticPressure

Hi, I'm a graphic designer with 8 years of experience completing project as this one. I'm ready to assist you now. Let's chat and discuss everything further so we finalize it! Thank you!

$15 USD / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.3
RavenSolutions

Yo! I have discovered about your project PPhotoshope I am skilled in Graphic Design, Photoshop, Photoshop Design, Photo Editing and Editing, so I'am totally sure I can deliver Your project ! Please send a message to d Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.6
tiffanyliang0315

Hello, I can support on your project perfectly. Please send me your message and let's discuss more detail. Thanks.

$20 USD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
dddigitaldata

Hello, I have just studied the project description and I am confident that I will edit and fix photos and poster. It will be a great pleasure to work with you on this project as I have worked on many similar projects. Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
DesignManifesto

Greetings..! I got the Brief of your project " Editing and fixing photos and poster.." Expertise and Skills in Picture Editing, Photoshop Formats: PNG,JPEG,PSD Examples or Inspirations you Have? Go Through my Previo Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.1
b2bgraphic2017

Hi, Dear, I hope all is well. We are an Image editing services Provider. Which Provides Fashion Retouching, Clipping Path, Background Removal services at a very nominal cost without compromising on the quality and deli Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
jainsanyamansh

Hello Sir, I am Ansh from India. I have a expierence. If you give me this opportunity to me then i will provide you the best work.

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ka18062007

Hi there, I can make the required project for you. I will also attach many of my artworks which you an take a look into. At least, you can take an interview of me and I guarantee you that you will not regret it. I have Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0