Σε Εξέλιξη

Alter some Images in Photoshop

Ανατέθηκε στον:

Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [login to view URL]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$8 USD / ώρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.1

50 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $10/ώρα για αυτή τη δουλειά

RajeshSrivastav

Hello Sir, I’m interested in your project. I can do a sample for you. You can see my freelancer Portfolio & reviews to know more about my skills and about my work quality. I’ll complete your project within time and bu Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(604 Αξιολογήσεις)
7.5
widichamp

lets discuss in details.

$10 USD / ώρα
(246 Αξιολογήσεις)
7.3
talukdermuhammad

Hi I've checked your project brief, unfortunately I didn't find any sample there. If you please send me few images to take a look that'll be great. So that I can make a quote and estimate a turn around time to complet Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(175 Αξιολογήσεις)
7.1
Arif4000

Expert here.I can resizes your images and add your water mark according to your [login to view URL] you hire me I can start work immediately .I will work until your final satisfaction. I am waiting for your [login to view URL] ca Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(554 Αξιολογήσεις)
6.7
Sohail888

Hi, I would love to work on this project.I'll start right away and will send you back as soon as [login to view URL] you!!!

$15 USD / ώρα
(480 Αξιολογήσεις)
6.7
$8 USD / ώρα
(187 Αξιολογήσεις)
6.4
prodesigneer

"Hi, [login to view URL] Please check my some previous work. I have 5 years experience a local company & 4 years freelancer.com. I hope you will be happy to Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(211 Αξιολογήσεις)
6.1
benbinder

Hi, I am Benjamin Binder, Photo Editor, Retoucher and Manipulator and I want to resize images and add watermark, and I did this before. Please see my freelancer portfolio: https://www.freelancer.com/u/benbinder.html Περισσότερα

$33 USD / ώρα
(103 Αξιολογήσεις)
5.9
$12 USD / ώρα
(173 Αξιολογήσεις)
5.8
$10 USD / ώρα
(106 Αξιολογήσεις)
5.4
transformindesi9

Thank you for reviewing proposal. Our Designers will certainly ensure you get the quality graphic work for the project. Review some of our past work on the following link: https://www.freelancer.com/u/transfor Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
4.7
kellydung1987

My cost is usd0.3/photo for resizing+adding watermark. You will pay for me based on your quantity of file. Im online 24/24 and always keep in touch with you.

$8 USD / ώρα
(61 Αξιολογήσεις)
4.8
zorio

I have read the project description. I can do it very well. You can check my portfolio & reviews. I have a good experience in Photoshop & Illustrator. Pls give me a chance to prove my self. Waiting for your reply.

$8 USD / ώρα
(39 Αξιολογήσεις)
4.4
flyerEXPERT

I can resize your images and add water mark as you wish and I'm a creative Graphic designer. -----------------------https://www.freelancer.com/u/flyerEXPERT.html # Fast Turnaround............... # provide initial Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(60 Αξιολογήσεις)
4.7
ClankY

HI! I cam edit your images! I'm professional designer with 3 years of expirience! Look my portfolio please! [login to view URL]

$8 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
AnnStanny

Hi! I have an experience with Photoshop, so if you need resizing and adding watermarks I can make this easily. Also I would like to make a test work for one hour (you will see that I can do what you need and I will b Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
$12 USD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.0
youdrug

Hello! My name is Yura Drug! I have more than 7 years of experience in img retouching! You can check my portfolio! If you will need I can send you more samples of my work. We can talk about good price for You! Best Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
Mazeduljoni

Hi Thank you for your job posting. I am a graphic designer & I am skilled in Photoshop. I understand your desire clearly it's very easy for me. I am very much interested to do the job. Thank you.

$8 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
3.8
VLVali

Hi, I am interested in this project. When you are online and I am available let's have a discussion right away. We can discuss about the project cost, time and terms and once we finalize the requirements we can st Περισσότερα

$14 USD / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.8