Κλειστό

Alter some Images

103 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $64 για αυτή τη δουλειά

Djdesign

https://www.freelancer.com/u/djdesign.html?page=portfolio Dear Sir, We are a team of experienced designers and photo retoucher. It would be our pleasure if we get the chance of serving you. We can assure you o Περισσότερα

$32 USD σε 1 μέρα
(1523 Αξιολογήσεις)
8.2
widichamp

Bid Summmary Stop Stop Stop.... I am ready to show you free sample now, also you can check my portfolio here.....[login to view URL]

$147 USD σε 3 μέρες
(368 Αξιολογήσεις)
7.8
muhmmad123

Hi, I have gone through your project details and I can assure you that I can deliver you the same as per your need. i will be glad to work with you. If you hire me I can start work immediately .i also give you Unlimite Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(605 Αξιολογήσεις)
7.2
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(345 Αξιολογήσεις)
7.1
safety90

Hello sir ! I understand your request . Please give me one chance, I will not to disappoint you We're here to help you to complete the best of your work with an cheapest price . Client satisfaction is our priority

$30 USD σε 1 μέρα
(384 Αξιολογήσεις)
7.0
talukdermuhammad

Hello I've checked your project brief and saw the sample you attached. I can assure you that I can do this project for you. If you please write me back here so I can prepare a sample for you to checkout my quality. Af Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(210 Αξιολογήσεις)
7.2
$147 USD σε 3 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
7.2
getretoucher

How many total photos do you have? And how would you like to edit the photos? Do you have any suggestions? Looking forward to it. Thanks

$50 USD σε 2 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
6.7
amin585147

EXPERT HERE, EASY TASK! I CAN START THIS WORK RIGHT NOW,I CAN ALSO COMPLETE THIS WORK IN SHORT TIME,ALSO GREAT QUALITY,I AM QUALIFIED PROFESSIONAL PHOTO EDITOR/PHOTOSHOP DESIGNER,PHOTO EDITING IS HUGE PART OF Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(417 Αξιολογήσεις)
6.6
benbinder

Hi, I am Benjamin Binder, Photo Editor, Retoucher and Manipulator and I want to edit this pictures, and I did this before. Please check my freelancer portfolio: https://www.freelancer.com/u/benbinder.html (the Photo Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
6.8
Derain194

I will definitely satisfy you I am an expert I have been doing the kind of ur project since years back and i m dam sure u would love it nd i dnt brag that but my 5 years xperience does

$30 USD σε 1 μέρα
(426 Αξιολογήσεις)
6.7
$61 USD σε 3 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
6.7
sparkingboy2010

Dear Hiring Manager, I'm expert on Photoshop and Photo Editing. I have done many project like this . I will give you best quality and service. Please check my recent work from here https://www.dropbox.c Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
6.6
ksolak

Hello, GRAPHIC DESIGN is my job! I want to show you my Graphic portfolio. Please check! I am sure you like it [login to view URL] after check it please message me and lets discuss about the project and budg Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(221 Αξιολογήσεις)
6.7
prodesigneer

"Hi, i read your project, i can do ASAP and my quality is best you can test to me, i'm ready for do 1 or 2 sample . I have 5 years experience a local company. I hope you will be happy to see my work. I am expert Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(342 Αξιολογήσεις)
6.7
divyadhakecha1

I have very vast experience in graphic designing, and done lots of graphic designing project, so I can provide you very premium and unique look design. It will be eye-catching design.

$55 USD σε 1 μέρα
(341 Αξιολογήσεις)
6.5
farzanashoma

Hi, Let me introduce as a hard working graphics design professional willing to go that extra mile to achieve the targets set forth. I have outstanding skill and proficiency in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adob Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.4
AhsanCreations

Sir Please Give me a chance. My work is very professional please award me this project. Sir I can complete your project in less than 24 hrs with professionalism. please sir I will not disappoint you Waiting Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(356 Αξιολογήσεις)
6.4
$30 USD σε 3 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
5.9
saurabhminocha

Highly Skilled in 3D Modelling, Texturing and Rendering Works.... Please refer to my portfolio for extensive work examples.... 100 Percent Satisfaction Guaranteed.... Any number of free revisions, Please ask for free s Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(249 Αξιολογήσεις)
5.9