Σε Εξέλιξη

Need photographer to take pictures of hospitals in Singapore

Hi! We need a photographer who can take professional photos of 21 clinics & hospitals around Singapore.

We need 7-8 photos per hospital (see attachment for reference):

• Building (front/facade - with the name of the hospital)

• Facilities (surgery room, laboratory, etc.)

• Hospital staff/people (lobby, reception, waiting room, etc.)

Photo requirements:

Dimensions: W343 x H240

File format: .jpg & .png

Resolution: 150-300ppi

We will need the raw files as well as we have an in-house photo editor who will do the post-processing.

Deadline: October 15th, 2018

Ικανότητες: Γενική Εργασία, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Φωτογραφία

Τοποθεσία: Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17842471