Κλειστό

Seeking Amazon Keyword Position Tracker SaaS

Seeking a simple website to track the keyword positions for Amazon URLs (what page and what position)

If you're interested, please place your best bid and answer:

1. A relevant work like this you've done in the past

2. How fast can you complete this?

Ικανότητες: Perl, PHP, Java, SaaS Sales, Cold Fusion

Περισσότερα: simple website layout, simple website flash, simple website projects, simple website wallpaper, simple website creation, simple website table template, convert simple website joomla template, simple website design companies, simple website size, simple website created, simple website templates, updating simple website, php simple website, large simple website, amazon keyword rank tracker, amazon keyword rank tracker free

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Anaheim, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #29896372

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $458 για αυτή τη δουλειά

(317 Αξιολογήσεις)
8.4
manhpham

Hello, How are you today? Nice to meet you.I am Java expert from Vietnam with more than 10 years experience. I have experience with Amazon. I am quite confident that I can do this project . Waiting for your response.

$500 USD σε 7 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.7
GoogleRanking

Hello Sir, Myself Kamaru Din! I am a PERFECT SEO FREELANCER With Honest, I Am Sure RANK YOUR WEBSITE On TOP 1 RANKING IN GOOGLE WITH WHITE HAT METHODS. WE ALWAYS TRY TO FIRST WORK with Better Result after told G Περισσότερα

$250 USD σε 31 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.6
nizamfarhas

How are you? I just noticed the project you posted (Seeking Amazon Keyword Position Tracker SaaS) and very interested in job details. I think I am the right fit for this project . I am very well versed in Cold Fusion, Περισσότερα

$500 USD σε 9 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.5
Digiexpert90

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job of Seeking Amazon Keyword Position Tracker SaaS I have the enough experience and good project done with good client feedba Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.7
(4 Αξιολογήσεις)
3.5