Ακυρώθηκε

Massive Undertaking

Project is almost complete need help budget is running dry. This is a huge project almost completed. I have large salesforce ready to go just need someone to help complete the last leg. Perl/CGI/Unix?MySQL.

Ικανότητες: Perl

Περισσότερα: salesforce project, almost, mysql salesforce, salesforce mysql, running unix, perl unix, undertaking, complete almost completed, unix perl, project unix, Huge project, cgi cgi, project salesforce, massive project, perl project help

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Houston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #601