Ακυρώθηκε

town0006

General update to sites look & feel & design throughout the site...new home page designs in all DB\\\'s and implementation, to make site load faster and in all screen resolutions, OS\\\'s and browser types. Full configuration and requirements to be discussed in line with our commercial objectives. Must be able to carry out immediately with effective and timely communications preferably through Yahoo Messenger and until concluded with an aim of implementation by Saturday 06 March 2004. Must be able to advise and update on all available functionality and best practice to take us forward. Must be completed to full satisfaction and aims and objectives.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, JavaScript, Perl, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: make commercial, best home page designs, aim communications, forward, communications, aims, aim, advise, full page load, objectives home screen, javascript immediately, general advise, Effective, full screen browser, javascript practice, faster load, page faster, timely , faster page, home page designs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #298

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $301 για αυτή τη δουλειά

HarrisConsulting

You didn\'t provide a huge amount of info, so i\'ll quote for a days work at $100.. pm me details and i can accurately quote you.

$100 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.7
kaymandal

Ready to strat assured quality. contact for further detail.

$200 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I've designed and redesigned many sites. I also offer hosting if you're in need of this service. Περισσότερα

$1000 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
IceTheNet

I don't know what exactly the bid entails but this should cover it I am an expert at website design and will provide you with at robust good looking site for the bid quoted. Plus provide you with a webmaster you may ca Περισσότερα

$100 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
djoh652864

3x4 Our Studio We have viewed your website and we feel we can greatly enhance your site using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigation in w Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brian123456

We have viewed your website and we feel we can greatly enhance your site pleas contact me on the messeg bord to talk

$150 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brandy1

I enjoy up dating old web sites and have the skills and expertise to make your site the best and would like to offer a contract to develop and redesign your site, as well as maintains for 0ne to two years to keep your Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shabab

We will provide you with the best quality and service

$145 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bluettweb

Please provide more information. how many pages require work etc.

$400 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davidcgil

Please see our website [login to view URL] for examples of work and designs available All work guaranteed

$750 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bdpbr

Please provide with the detailed informationso. I am quoting for a days work at $80 .. pm me details and i can accurately quote you.

$80 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
flemingo

We at FLEMINGO MULTIMEDIA SOLUTIONS undetakes projects like logo designing,graphic designing,e-broshures and e-cards,web designing,cd presentations,interactive broshures,flash sites, 2d and 3d animations,video editin Περισσότερα

$75 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neerajks

Hi, We are a group of freelancers from India. Kindly visit our website [login to view URL] to see our online work profile and portfolio. What we need is much clear view of your needs and expectations. It is not Περισσότερα

$700 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infosolutionsi

Firstly, hello to all of you. Let's discuss your project, what features can be developed by [login to view URL] do not commit unless we can meet that commitment. Please visit the sites :- [login to view URL], [login to view URL], made Περισσότερα

$70 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pratyushkumar

We are a group of software professionals and web designers, capable of doing mentioned project eftectively and efficiently. Looking forward for a positive response from your side. Thanks. Pratyush

$300 USD σε 13 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0