Κλειστό

Renovate a 50 cc Sparta motorcycle

Looking for some-one who can restore and renovate (some parts to be chromed, some parts to be painted, some juts to be cleaned) this 50 cc Sparta.

Overhaul the engine, work on carburator. Should be in perfect renovated condition. Sparta parts can be bought online.

I can have the Sparta delivered everywhere in EU, with a max distance from Brussels 2500 km.

Ικανότητες: Car Washing, Καθαρή Τεχνολογία, Ελαιοχρωματισμός , Τεχνική Υποστήριξη, Εργαστήρια

Περισσότερα: 1970s mopeds sale, vintage mopeds for sale ebay, old school mopeds for sale, puch moped for sale near me, vintage moped for sale, 1960s mopeds for sale, puch moped for sale ebay, classic mopeds with pedals for sale, looking hire full time web designer 2008, looking english teacher, looking essay, looking vice president sales, shirt companies looking freelance artist, products looking people sell, looking webdesigner, looking forward kindly reply translate german, renovate yard, looking perfect export import company name, renovate swimming pool, template renovate house

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #17206660