Κλειστό

Use Expired backup set for restore

I want to restore my Oracle database through previous backup set. But it is showing expired. How to make available these expired backup set.

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Oracle

Περισσότερα: backup exec not deleting expired backup sets, backup exec delete expired backup, backup exec 2014 force delete expired backup sets, backup exec 16 delete expired backup sets, backup exec 2014 not overwriting expired backup sets, backup exec 16 not deleting expired backup sets, when does backup exec delete expired backup sets, backup exec 2012 delete expired backup sets, redesigned the current logo i want the look and feel to be elegant and chic and i would like to use pale pink and grey, i want a formula that i can use on excel to calculate my age for to days date, i want freelancer database, i want recommend a dancer but she needs a promoter to fly her to atlanta so she can start a dance class in atlanta, i want to create bedding designs via a cad which is the best program to use, i want to design a trekking logo of my own are there any drawing facilities in word that i can use to do this, i want to design clothes for companies how can i, i want to do business but which busiess, i want to get into designing wedding invites what software would i have to use, i want to hire a graphic designer how much do they cost, i want to practice oracle financial remote access online for free, i want to put a ad up how do i do dat nw

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #17675560

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹33953 για αυτή τη δουλειά

₹138890 INR σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
adeeladeel1234

Please review my profile and share your requirements in details thanks

₹41111 INR σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
₹13333 INR σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
pratikgedia

As an certified and experienced oracle dba have performed backup and restoration many a times and have accomplished the task on time. Could we please have a discussion on it?

₹13333 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
kahlonkamal318

Hi I have great experience with databases. I am a Sr. Linux/Unix Admin as well as Storage/Database and System Admin having hands-on proven experience over the past 11 years on different linux flavours and Windows. Περισσότερα

₹12500 INR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
₹35555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mail2madhankumar

This is madhan kumar, having 10+yrs of experience in oracle dba with development and tuning

₹14444 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹34444 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹33333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹13333 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alejandrobravo1

Hi, I'm a Certified Oracle DBA with more than 15 years of experience. If you still have the backup I can help you to make available and used it for the restore good luck

₹27777 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.8
Allatonesolution

We will restore your database after checking backup. We can let you estimated time after getting information about backup size and machine where It need to restore. We are oracle certified experts Relevant Skills and Περισσότερα

₹35555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
2.5
airtifa23

Dear Hiring Manager, I’m writing this letter to apply to the project advertised on freelancer.com. The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and Περισσότερα

₹27777 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0