Σε Εξέλιξη

535602 MySQL/Oracle Expert for Database Project

Database mirror and failover service required for an application.

You are required to setup a mirror and failover system for the database and application on 3 different servers and required monitoring recommendations.

Experience and previous related required.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, MySQL, Oracle

Περισσότερα: oracle database expert, database project, database oracle, expert database setup, mysql failover, monitoring setup, related database, kcaguoru, monitoring system project, oracle project database, mirror project, project oracle database, mysql failover setup, mysql oracle, project database oracle, Oracle MySQL, oracle expert, database project oracle, oracle database project, mysql service

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #2281539