Κλειστό

I would like to hire an Online Writer

10 freelancers are bidding on average ₹7000 for this job

furrukhali400

i want to do this job for you. I have been doing this job for past 3 months. so i have no problems related to this job . Thank you

₹2250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹8665 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranavdevani007

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kingso41

A proposal has not yet been provided

₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mssb23

Hello Sir, I have a great passion for writing and making quality contents is my job. I've written over 5000 articles, blogs and contents in the past 3 years, and these include topics ranging from Travel to Academic Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
misaal

A proposal has not yet been provided

₹2250 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sumitajohnson

Hi there, I am senior instructional designer with 12 plus years of industry experience. I'm a certified Trainer and Assessor from Australia with a TAA 40104 certification. I’m also a certified NLP Practitioner fro Περισσότερα

₹12777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mutainich99

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atukopatty

I have been doing it for a long time and am familiar with it

₹8888 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nehapatil1994

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DanishAnsari880

i want this project , i have ability to do this project with more accuracy and also less time with less pay, thankyou

₹6283 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0