Κλειστό

Wintel Administrator

Descripción de empleo<br />Job Description<br />This role is performed by technical professionals who specialize in providing perform services to clients on hardware and software components. Activities include operation and maintenance of operating systems across multiple platforms, middleware applications, various database technologies, high availability solutions and load balancing.<br /><br />Job responsibilities for this role include, but are not limited to, the following: operation and maintenance of operating systems and platform support, database administration, capacity planning, performance management, security compliance. Support is also provided for systems management tools which monitor the operational status of the environment.<br /><br />Eligibility Requirements<br />English: Intermediate

Ικανότητες: Microsoft Access, MySQL, PHP, SQL, SQLite

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) -, Argentina

Ταυτότητα Εργασίας: #12422690

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $250 για αυτή τη δουλειά

$250 ARS σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0