Κλειστό

Diseño y maquetación nubelo

Buscamos un equipo de profesionales que diseñe y maquete las principales página de un portal de teletrabajo.

Tenemos SRS y wireframes de las principales funcionalidades.

Por favor, tomar como referencia webs de teletrabajo, como Elance, oDesk, Freelancer

Ικανότητες: .NET, Adobe InDesign, ASP, Oracle, SAP

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #12345180