Κλειστό

DESARROLLO CONTENIDO SEO

Estamos buscando un especialista en SEO que pueda aprovechar la arquitectura y estrategia de contenidos para aumentar la relevancia de páginas y su posicionamiento en buscadores.

Responsabilidades:

- Asegurarse de que todas las páginas web y las propiedades de Internet de contenido cumplan con los requisitos de la arquitectura de las mejores prácticas de SEO.

- Colaborar con los miembros del equipo para mejorar el rendimiento del sitio web, identificar las principales palabras clave, desarrollar estrategias de contenido y otras oportunidades de optimización.

- Crear sistemas y protocolos internos que garanticen que el sitio web y las propiedades relevantes se optimicen.

- Revisar y analizar la web de la compañía para las áreas que deben ser detalladas o mejoradas.

- Ofrecer y organizar informes completos de SEO.

- Realizar análisis de campañas de palabras clave de pago por clic (PPC) y de los resultados de búsqueda orgánica.

- Promover las actividades e interacciones que construyen la clasificación y aumentan el conocimiento del perfil de la empresa.

Habilidades/requisitos deseados:

- Habilidad principal: SEO

- Comprensión de los algoritmos de ranking en los motores de búsqueda.

- Excelentes habilidades de análisis, organización y comunicación.

- Mínimo 3 años experiencia en entorno Web.

- Titulación en Marketing o experiencia en campo equivalente.

- Un perfil de Nubelo completo.

- Referencias o una sólida reputación en Nubelo.

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Οδηγίες, SEO, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Argentina

Ταυτότητα Εργασίας: #12392557