Κλειστό

Analista Programador Natural DB2. Estabilidad Laboral. Proyecto BI

Descripción de la oferta Duración de la oferta: hasta el 01/02/2016 Funciones Seleccionamos un Analista programador con experiencia en el desarrollo en entorno Natural DB2 para formar parte del equipo de mantenimiento y evolución de los sistemas de Business Intelillenge para trabajar con organismos públicos. Se encargará dentro de un equipo multi-disciplinal de el desarrollo de ETLs, mantener sistemas de cuadros de mando, desarrollar nuevos sistemas... Requisitos Imprescindible: - 3 años de experiencia trabajando en entronos Natural DB2. -Experiencia con ETL de Microsoft SSIS -Experiencia trabajando con SQL server Deseable: -Conocimientos de BI Microstrategy. Se ofrece Estabilidad y buen ambiente de trabajo. Posibilidades de crecimiento Formación a cargo de la empresa Retribución acorde con valía del candidato-

Ικανότητες: App Developer, HTML, Mobile App Development, PHP, Sharepoint

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) New York, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12418704