Κλειστό

Analista desarrollador Java - SSr

Para empresa de tecnología se busca un desarrollador con los siguientes conocimientos:Lenguajes y Frameworks (JAVA, JSP, JSF, ZK Frmework, Flex, STRUTS, Spring, Hibernate, XML, etc.).Bases de datos relacionales (Oracle, SQL-server, PostgreSQL, MySQL o DB2) Programación de Store Procedures y Funciones de BD.Sólidos conocimientos de programación, análisis y diseño Orientado a [url removed, login to view] de la posiciónAnálisis, diseño y desarrollo de SoftwareDefinición de estrategias y tecnologí[url removed, login to view] de lineamientos, estándares y metodología del proyecto, así como cambios o desvíos requeridos. Se ofreceRemuneración acorde al mercadoPosibilidad de 2 o 3 días por semana de Home OfficeMedicina privadaRevisión salarial semestralLugar de trabajo: Barrio NorteHorario: 9 a 18 horas-

Ικανότητες: App Developer, HTML, Mobile App Development, PHP, Sharepoint

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) -, Argentina

Ταυτότητα Εργασίας: #12430307