Κλειστό

Analista Desarrollador de Integraciones

Descripción de empleo<br /><br />Analista Programador con conocimiento de Integraciones;<br />Conocimientos de XML X-QUERY WSDL (Web service definition language);<br />Conocimientos de SOAP UI (pref. con conocimientos en Oracle Service Bus y JMS).

Ικανότητες: Microsoft SQL Server, Oracle, RESTful, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, XML

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) -, Argentina

Ταυτότητα Εργασίας: #12421651