Ακυρώθηκε

Convert MEAN app to MeteorJS

I need to convert simple MEAN stack app to MeteorJS+ReactJS+NodeJS +MongoDB app.

Mainly the app is all about manipulation with data in mongoDB

It is needed urgently.

Δεξιότητες: MeteorJS, node.js, NoSQL Couch & Mongo, React.js

Δείτε περισσότερα: data manipulation excel, convert data mysql md5, excel data manipulation macro, excel macros data manipulation, excel data manipulation, excel macro data manipulation, convert data sql 2005

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 36 αξιολογήσεις ) Freiburg, Germany

ID Εργασίας: #11804258

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €226 γι' αυτή τη δουλειά

€300 EUR σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
nisthark

Hi Sir, My name is Nisthar. I am a Web & Software Developer. I know MeteorJS and i have done many projects in meteor. I also know MEAN stack and ReactJS. So i could convert your MEAN app to meteorJS. Please contact me. Περισσότερα

€250 EUR σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
carfew

Highly interested with your project and im ready to start right now. My completion rate is always 100% and I only bite what I can chew. knock me please

€100 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amarendragupta

i am meteorjs developer i Aldo done 3 project 8n meteor js

€200 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saife010

Hello, From my understanding of your project requirements, you need to convert a MEAN stack app to Meteor App with MongoDb as the database. I am highly proficient in the javascript stack, which includes, Nodejs, Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0