Ακυρώθηκε

Setup SMTP server on UBUNTU with Domain name

13 freelancers are bidding on average $44 for this job

$70 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.6
typo3magento

Hello, i am Christian,45 Years old german Systems Engineer with now over 27 years Years of Experience. Proficiency/Expertise: Windows Server from NT 4.0 to 2016, Active Directory,DNS,DHCP,DFS,File&Storage Serv Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
$40 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
sblaydes

Over 20 years experience in IT. Seventeen years experience as Linux/BSD/Unix Systems/Network Administrator for Internet Service Providers/Web Hosting Providers. Designed and implemented networks, including WANs, LANs Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.2
zeeroq001

hello client. I have 7 years experience in server's administrator.

$40 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajivsingh1986

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lukaszr159

Hi, my name is Lukasz and I do DevOps consultancy for over 5 years, mainly specialised in Linux System administration, Networking, CloudComputing (AWS), Automation (terraform, AWS Ruby SDK, puppet, ansible) Portfol Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
granalberto

I have years of experience working with MTA's on unix-based OS's. One day of work for the MTA only, local or LDAP backed accounts, local or remote delivery. TLS for secure data transfers. Mail relay if needed. Does no Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vamshi06

9 years of experience in server installation and maintenance

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
facsimile

Hi I m Cisco certified network and security engineer hands on experience on firewall as well proxies devices Namely Cisco asa checkpoint palo alto to name few. Have a deep understanding of networking and can handle Περισσότερα

$15 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
thirumoorthir

Need more information, please ping me , I can set it up within an hour using chef ( configuration management tool)

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BuilderDoidge

I got a lot of experience under my belt, I'll do it cheap for you but that means there will be no time to increase redundancy or create any fail over for you at your current price range.

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ausprofreelancer

Hello Can you clarify if you are looking to setup SMTP relaying through your server or if you are looking to configure the SMTP to work with your domain name? If you can send through some additional info, I can get Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0