Ολοκληρωμένο

Analysing Wireshark Data File

Ανατέθηκε στον:

SamCruz1925

please provide more details, if you can provide the wireshark log to be analyzed, much better

$111 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

12 freelancers are bidding on average $114 for this job

$100 SGD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.9
juhiravikant

A proposal has not yet been provided

$150 SGD σε 5 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.7
engrgulnawaz

Hi, I will be pleased to join your project as i possessed the required skills and experience. I have excellent skills on networking, security, technical writing and am confidant to execute your project successfully. P Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.6
$66 SGD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
$150 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
$56 SGD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
msamadpour

A proposal has not yet been provided

$66 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhussaini7

i love to do this type of project specially when it comes to analyzing date file and im in love with it.

$188 SGD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cheemaseerat

I am an experienced Wireshark user with research experience through the results achieved using it. I would really like to know thedetails of your project.

$74 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0