Σε Εξέλιξη

Convert .asp to .htm

I'm looking for a programmer who can setup a .net system (?) to convert a series of .asp pages tro static .htm.

My host won't allow me to run ASP2HTM but has said it can be done with - HttpWebRequest - which they support.

Ικανότητες: .NET

Περισσότερα: convert asp htm, convert asp htm pages asp, net asp programmer, htm programmer, conversion asp htm, asp htm convert, said, convert, convert c#, asp\, asp programmer, asp c, convert asp net net, allow, httpwebrequest, net convert, asp net system, convert net net, convert static pages, convert net asp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #450

Ανατέθηκε στον:

obake

We can do this for you very easily. It shouldn't take more than an hour.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.4

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $313 για αυτή τη δουλειά

len5134

If you can execute the asp files in a web browser, simply go to 'view source' then save the file and you'll have it.

$5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syednaved

Pls Check PMB!

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anchalrastogi

HI, We can esaily convert these .net asp pages in HTML, as we are already having very capable resources.

$20 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
djoh652864

3x4 Our Team We have viewed your requirements and we feel we can greatly enhance your project using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigatio Περισσότερα

$1000 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akashheranjal

We will give you the best to the industry standards. 1. Excellent Graphical Design and Module Layout 2. Server Side Scripting with ASP / .Net / Java / JSP / VB 3. Database - SQL Server / Access / Oracle 4. Admi Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
godwin1234

Easy Job contact for further details

$100 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atabani

It can be done, and i would like to bid for this project, Please contact me for more information, thanking you, Best regards.

$500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hrishikesh

I have some experience in this type of [login to view URL] you agree post message.

$5 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jogden

Should be a fairly straightforward project. I've done many projects using ASP and HTML. We can get started immediately!

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
johnjpeper

I can develop an asp.net utility that can convert asp pages to static htm. Contact me and we can spec out a design.

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0