Σε Εξέλιξη

Desktop Application Developemnt

I require a desktop application to be written for the back-office management of an e-commerce application.

The application must be coded using ASP.NET and c# accessing an MSSQL database hosted remotely.

Full specs will be provided as well as the database script and ERD.

This application needs to be completed extremely fast.

Only bid if you have experience with desktop applications.

Ικανότητες: .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: asp.net desktop application, desktop application bid, remotely, erd, DESKTOP APPLICATIONS, desktop application C#, desktop a, c# desktop, c desktop application, application, accessing, application mssql, database desktop, desktop asp application, desktop application asp net, desktop management, database application using, office application, desktop windows application, vegacomp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 19 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #56378