Κλειστό

SymmetricDS MYSQL Database

Requirements as below with SymmetricDS on MySQL Database:-

1. Will be having 3 different database POS

application database, backoffice application database, headoffice application database.

2. We have near about 10 tables and 5 need to sync in bidirectional and 5 need to sync in one direction ( pos to Backoffice and Backoffice to headoffice to upwards direction)

3. We need sync as per region wise as well like region a, b, c.

Freelancer must have SymmetricDS knowledge,

Thanks

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, MySQL

Περισσότερα: mysql database application, freelancer pos, php mysql wordpress entwickler freelancer, different samples mysql video rental system, freelancer mobile sync application, j2me freelancer mobile sync application, can search different fields mysql database php scripts, script will display contents mysql table pages, mysql smarty php freelancer india, different date mysql, mysql batch update huge tables, mysql xml java convert tables

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pune, India

Ταυτότητα Εργασίας: #8428234

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο ₹2777 για αυτή τη δουλειά

snpe

Hi, I'm experienced Java developer. See my github profile: [login to view URL] Regards, Peco

₹2777 INR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.6