Ολοκληρωμένο

SQL query - table matching

Ανατέθηκε στον:

majjana

Hi Sir. I can do this for you without wasting anytime. Thanks so much. Let me know if you are ready to do it. Thanks

$30 USD σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
1.6

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $32 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello Sir, I am the expert freelancer here. I am on the 6th position through out the world to deliver the quality job. I have deliver here more than 385 + projects with 100% client satisfaction. I can help you Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.5
mail2vimalarora

Hi, Being experienced in working on csv and sql queries, I can help in getting solution done you need for getting client name, number details from client id. I assure you of quick and efficient solution delivered. Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
5.9
imagicaworld

Hi There, We will be glad to take up your project I am really interested in your project, we would love to be part of it. However, we have some questions regarding the process flow and some functionalities. Let’s h Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.3
marenchuk

especial ID fetching in csv file. Is it for MySQL or Macro? If you give me a chance I can complete your task in time correctly. Kind regards Vladimir M.

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
haleem0786

i can do this. i have good command over ms excel especially pivot table, charts, advance formulas, formatting etc. Please contact with [login to view URL]

$30 USD σε 0 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
CrazyWebGuru

Hello Sir, How are you? Thanks for your posting. I have read your post carefully and very interest in it. I am talented web developer with rich skill. I have enough of experience with php mysql, database management Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
sachinraghav

Hello There, I have rich experience in working with SQL. I would like to do your project. We can discuss more over chat. Message me for more details.

$15 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.4
Barrybk

Senior database administrator is here to cater your need.I can write complex and optimized quires for you to get your desired results. Ping me back to quickly get started. Looking forward to you. Regards, B.

$35 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
shyamalaam

Dear Employer, I have gone through your requirement and i would like to apply for your data verify from csv to SQL tables job. i have good previous similar work experience with database to finish the work on time an Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
kuldeepbora7309

Fixed Price-: 20 USD only for complete development task including 10 days free support to client for minor changes after task [login to view URL] need to be award and payment release only after the work [login to view URL] upf Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.7
Bluesky122

Hi, Please show me that csv file. Then I will make sql query immediately. I am axpert in mysql. please. Thanks.

$25 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
alexdanilovua

Hello, I am sql expert so I can finish your job in 1-2 hours using join. I appreciate you to discuss this project in greater detail, and I am able to start working right away. If you decide to work with me, I promis Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pushar71

please share the sheet i can do the job in next one hour or so, i am online and ready to discuss and start.

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
4.4
hongsoft

Hello! I saw your requirements. I have 10+ years of experience in DataBase Development. I'm myself high skilled developer. I have already experienced it and have enough power to do it. If you hire me, I will do Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
OriginalGPS1

Subject to data quality of the dataset provided this is a straightforward task for me and will be sure to highlight any other considerations alongside the result.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vikrant12112

Hello, After reviewing your project, I’d love to discuss in more detail with you to ultimately understand your needs more. Relevant Skills and Experience I have more than 3 years of professional experience in P Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
0.0