Κλειστό

sql 3 | certified professionals only

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $183 για αυτή τη δουλειά

truongnguyen86

Hello there, i'm expert on SQL, also SQL certified, let me help you with this. Pls share me more your requirement. Waiting for your feedback. Thank you!!

$250 SGD σε 5 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.5
$155 SGD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.0
phiona06

Hi! I'm PhD in Information technologies and I'm senior lecturer on databases with 10+ years experience in different DBMS (MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle). Please chat me with detail task.

$222 SGD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
mahmoud249

Hi . l have great experiences working with MS SQL server and I worked with some projects with MySQL , I certified in exam “Introduction to Oracle 9i:SQL” ( I can send a copy to you) l looking forward to working wi Περισσότερα

$120 SGD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
ivissani

I'm in the last year of my Ph.D. and I know SQL for sure. I've been working with SQL Databases since 2004 (MySQL, Oracle, PostgreSQL,...). What kind of task do you need?

$250 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asanoop24

working with sql for more than 3 years now. will be focused on your project. lets have a conversation in case you have a doubt regarding my skills.

$88 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
legitadobe

You will see from my ranking on Stackoverflow: [login to view URL] that I sit near the top of MySQL and data access layer technologies and routinely answer the tough questions Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
emre246

I have no SQL cert but I am a back-end developer. So I think I can complete your job. You can trust me.

$222 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0