Κλειστό

setup 3 node Percona cluster on single box

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $135 για αυτή τη δουλειά

odessky

Hello! My name is Andrey. I'm from Odessa, Ukraine. I have right skills and great experience for begin working on your project just right now! You may show good reviews at my profile https://www.freelancer.com/u/odessk Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
6.9
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. I have gone through your requirements and can fulfill the same. I found this quite interesting so, I consider myself as a good fit for all the Περισσότερα

$123 USD σε 6 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
5.7
neosaransh

Hello, Greetings. Hope you are doing well. I am expertise in cloud solution of AWS, Openstack, Rackspace, Google Cloud, Azure etc. I work as cloud solution architect. I am experienced in server migration with Linux ser Περισσότερα

$100 USD σε 0 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.1
redssr

Dear Employer, Do you mean running 3 percona instances on same server or running 3 vps with percona cluster installed separately. If you want to run 3 percona instances on same server, what's the login behind thi Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
4.8
dirisalagopal

Amazon Web Services: EC2, Load Balancers, RDS, Elastic Beanstalk, Elastic File System, IAM, VPC, Security Groups, Cloud Formation, Lambda, S3, CLoudFront, Redshift, Route 53, Cloud Watch, Kinesis, SNS, SQS, API Gateway Περισσότερα

$99 USD σε 0 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
gauravmullick

Dear Client, Thank you for reviewing my bid! I read your description very carefully and i want to work with you. I am available for this job right now. I am looking forward to discussing with you about this job p Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.1