Κλειστό

script or program

I need a script or program that can "read a pdf file , match keywords from its respective catagory then copy those keywords to a MS word Template with the definitions .

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, MySQL, NoSQL Couch & Mongo, Python

Δείτε περισσότερα: word template xml schema, copy illustrator template word, email program script bulk, word template video script, program script cracking, shopzilla publisher program script, creat program script, referral program script, changing program script, gifting program script, autosurf program script, cash gifting program script, free cash program script, xml word template, coupon software program script, copy word excel, copy word doc excel, creating microsoft word template, vba word template, copy word photoshop

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 34 αξιολογήσεις ) bloomfield, United States

ID Εργασίας: #11807414