Κλειστό

performance analysis of a database before and after indexing

21 freelancers are bidding on average $40 for this job

fanninson45

SHOWCASE An experienced Microsoft Certified Professional with Database Programming and Administration skills across both MS SQL and Business Intelligence Development. Having the ability to take the technical lead in p Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
remotemysqldba

Hey, I can help you in MySQL query optimization. I will do fine tuning of the MySQL server to use underlying hardware efficiently. Mostly MySQL server is under configured might be the reason for slow response. The que Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
point5nyble

Hello, I have been working with a MNC based company since last ~ 6 years, as an IT BI DWH Professional. The project is a BI DWH project which covers 3 layers of BI (ETL, Data warehouse & Reporting) and helped me Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.7
CaptainSadaf

I’m expert in report writing regards Database development ,Computer programming, Analysis and design of algorithm, Computer network and security, Data Structure, Human Computer Interaction ,Image Processing. Good in UM Περισσότερα

$22 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
phiona06

Hi! I'm senior lecturer on databases with 10+ years experience in MySQL. I can analyze performance of your query with/ no with index and choose the best way.

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
ashupathania

I have 5 yrs of experience in SQL development and MSBI technology

$30 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
davedcb

Hello, I am interested in your project. I am a software engineer and I have professional experience with MySQL. Could you please send me more details about your project? Thank you, Best regards, David

$30 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.5
Walrusyn

Hi, I'm a Linux sysadmin with 15 years of experience and would love to help you with this task. I have experience with MySQL amnd this kind of jobs as you can see on my reviews. Looking forward to hearing from you. Bes Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
ankita0389

I am a faculty teaching the topic of database management to university students. I hope I am a perfect person for your task. Please share the sql file.

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
$40 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
zkutch

Hello. More 20 years administrating and programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. ------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
mosthire

Hi i am available now to do your WORK . do You finish your work immediately with quality .come on chat for more discussion I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice. you can se Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
MPPguy

Extensive experience in benchmarking databases and business intelligence systems with proper benchmark report created for end users.

$45 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BigdatAnalytix

I have ~5years of IT experience as SQL server database administrator, designing and developing bigdata architecture solutions, hadoop administration and data science. I can assure you 100 percent success!

$111 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sakharamshinde

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
munnimishra

A proposal has not yet been provided

$40 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ausprofreelancer

Hello, I have extensive experience with query performance optimisations and indexing, if you would like to contact me with some further details, including which server environmentwe can confirm if the project is a mat Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vishalshrimali1

I have a much experience to work on your project. Mostly i work on performance tuning part so it would be easy for me. Extensive experience in Database Design, Database Maintenance, Database Migration, Stored Procedure Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kp155

I have more than 3 years of an experience to do work with SQL server administration. And for more information you can message me here or visit my profile. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0