Κλειστό

Mysql request statements

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £118 για αυτή τη δουλειά

AndrwProjects

Hi Bucklloyd. I'm very good with MySQL, the job not small and but i can put effort and prepare those queries in next days. thanks.

£88 GBP σε 2 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.7
juniadsarfraz

VERY EASY for me. SQL EXPERT here. Contact me I can easily do this. Thanks

£250 GBP σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.4
polarjin2017

Hello? How are you? I have seen the project - "Mysql request statements." I have been working in these fields((Database Programming, MySQL, SQL)) for 7 yrs as a freelancer. I can work full time as you need. I wil Περισσότερα

£155 GBP σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
Aloshya

1 day is enough to complete this job. My SQL Expert is HERE! i am an web development expert that have more than 4+ years of experieces . From reading your specification it sounds i am best fit for your project. I w Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.1
softcarve

Hi, I have checked the attached doc and text file. I have good experience in SQL. I would like to create queries for each request. Available for discussion and ready to start now. Regards, Manish

£60 GBP σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.8
it2051229

Hi there, I do database development and I know how to do SQL. I went through the script and the requests. I can create the necessary SQL statements to satisfy the requests. Let me know if you are interested.

£25 GBP σε 1 μέρα
(118 Αξιολογήσεις)
5.7
schoudhary1553

Hello, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in this field. I have already completed several projects like this. For evidence you can see my profile. Περισσότερα

£180 GBP σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.9
mail2vimalarora

Hello, I am ready to discuss project with you. Being experienced in working on several SQL related projects and also well versed in MySQL database, based on which i can help you with 18 scripts you need as given in Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
5.8
androidc

Hello, I have a few questions regarding your shared requirement. Please open the chat so we can discuss. I have 8 years of experience in PHP, Wordpress, Codeigniter, Laravel, Python, Django, JavaScript, Shopify, Mage Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
khangcnttit92

Hi nice to meet u Firstly, Thanks for visitting my profile. With more than 10 year in mysql. So I can do it for you as best. Can we talk? Thanks you in me.

£50 GBP σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
wbslivera

Hello, I am Oracle certified professional java programmer and work as oracle EBS techno functional consultant. I can do this within 24 hours. Thank you.

£50 GBP σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.7
hemantjhalani

Hello I am expert in Mysql and writing complex queries and database design and I have more than 5 years of experience in development so I am one of the suitable candidates for this project. Feel free to contact me Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
superbpartner

Hi,dear. I understand your proposals and I am very interested in this job - 'Mysql request statements'. I am senior software developer and I am able to perform this task in timely manner. Skills: Database Programming, Περισσότερα

£150 GBP σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
micbassa75

I'm an expert software developer with years of experiences in database programming. I've carefully read the request and I can complete the work quickly

£133 GBP σε 2 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.4
okzhang321

Hello. I have read your description and I am so interested in your project. I am confident in your project and I can finish it clearly on time. I am well experienced and skillful MySQL programmer. I have +15 years Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
imagicsoft

Hi I have just read your job description. I can do it perfectly as a senior developer. I am very interested. Please contact me and then share the details. Thanks

£50 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
Hada36

Hello, Thank you very much post your project. I am very much interested on your [login to view URL] my Experience and Expertise I believe and very confident that I will be able to handle your project efficiently and effect Περισσότερα

£77 GBP σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
BoyVit85

Hi* I`m very interested in your job. And I have read your task description very carefully. I have over 11 years of development experiences for SPA(Single Page Application) and Complex website and Integration Back- Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
itwonder1

Hi. I have review your project description. I have full experiences in MySQL query Development. I am very interested in your project and also ready to start work immediately. Hoping for your soon Reply. Thank You R Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
ersiddharthshah

Hello, It must be assignment right?I am god at mysql,derby,mssql so I think I can do it and I have many student clients from Canada,Australia and US so I know how to do it. I had been involved in developing enter Περισσότερα

£55 GBP σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8