Ολοκληρωμένο

mysql query help

i need to do a mysql query where i have 3 tables:

users

-id

veiculos

-id

veiculosremovidos

-user_id

-veiculo_id

so now what i need is to query all on the table veiculos removing the ones that a especific user have removed

so if i have in the veiculosremovidos (user_id=1, vaiculo_id=7800)

it is not listed, i can explain in detail in chat

Ικανότητες: MySQL

Περισσότερα: mysql query php, mysql select where, mysql query examples, mysql tutorial, mysql query syntax, mysql query commands, mysql commands, mysql syntax, edit csv mysql query, asp mysql query, 2013 lost connection mysql query, mysql query parent child, mysql query report, getafreelancer message sql query help needed, php mysql query table, mysql query record bash, mysql query csv file, write mysql query, live help chat service freelance, optimize mysql query software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) Faro, Portugal

Ταυτότητα Εργασίας: #17673723

Ανατέθηκε στον:

shakiralimit9

Hello Sir, I have gone through your description and got a pretty much idea of what you want to do. I can assure you that I can do this task. My developed application are light weight, faster and has rich UI. The ski Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

26 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $23 για αυτή τη δουλειά

jonyahmed105

Hello Mysql query help I will do it for you . Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.6
shiningdevelopor

⭐⭐⭐⭐⭐ I can do your job perfectly and at a short time ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I have reviewed your job post carefully, your job is very matched to me. I have many good skills and experiences about jquey, mysql, php and etc. wifoo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
5.0
sumon355

Hello, As an expert in SQL, i am very much interested to write the required query for your tables. Looking forward to have a positive response from you. Thanks

$24 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
ARKSolution2015

Sir, I have gone through your project description and am looking to provide my service for sql query work. For more than 7 years I’ve worked in this field.

$35 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
MikeKo815

How are you? Here is mysql expert who you are looking now. I’ve just read your job description carefully and understood you. Looking forward to hearing from you. Zhonglie.

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
paulprabhakarand

Hi, I am working as a software developer for more than a decade, excellent in terms of writing SQL / PLSQL queries using MYSQL / Oracle and PostgresSQL. Please come for chat, let me know your requirement in detail. Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
tiwariraushan71

Hello there, I have gone through your requirement as per you need mysql query help. Plz give me a chance to show my skill. I can FIX IT NOW Please give us an opportunity to show our expertise in the same. I would l Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.9
alexdanilovua

Hi, dear! If you decide to work with me, I promise I will wonderfully complete your job in short time. I will looking forward to your response.

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.0
mohsinuetion

I am an experienced Oracle/MySQL/PostgreSQL Database Administrator currently working with RTA UAE. I have almost 8+ years of experience as core Production Oracle Apps DBA; solely responsible for Administering, developi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
PATechnology

Interested. .

$15 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
whitehorse1989

Hello, I have rich experiences in MySQL related coding. Can you explain in more detail ? May I see your table ? Best Regards, Eduard

$25 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
Krishankumar121

Hello Sir, I have read your project requirements. I can do this project. I am very much interested in this project. Please feel free discuss your project with me. Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.0
Fastforfreelance

Hi, I will fix this query work as per your requirement. I have 8 years experience in development and designing. I have made many projects like CMS, Job portal, E-commerce, website for school, ebook system, colleges, in Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
manisetia0001

Hlo, I am a PHP developer with good knowledge of mysqli... I will do this job properly and quickly.. Message me back if interested.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
NestorJLopez

hello: i can help you. please explain in detail in chat. (Si hablas en español mejor, pero entiendo bastante bien ingles) Néstor

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
megaherts

Hello, I can help you with queries in MySQL, no problem. Can you explain better what you are looking for? Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Samiusuf

i can solve your problem will you Explain what you Actually want and What kind of Error you have i will solve

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
keremkurtulus

Hello sir, I can help you. I am will be happy to work with you. I am a PHP developer. I can check your existed project if has any problems.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
namrata9

Hello, Please explane in detail here so i can assist you in best possible way. I am a PHP/Mysql Expert i done many complicated task. So allow me to help you. Thanks

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abramoth

I'm fluent in SQL. And I can help you right now. Just chat me.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0