Κλειστό

Install MySQL Enterprise edition and MySQL TDE

In a dedicated server, I need to install MySQL Enterprise Edition and MySQL TDE.

Please write PM with estimated time it will take you.

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Linux, MySQL, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών

Περισσότερα: mysql community tde, mysql enterprise transparent data encryption (tde), mysql enterprise encryption, mariadb transparent data encryption, percona tde, mysql tablespace encryption, mysql tde community edition, mysql encryption tutorial, i m certified in technical support i need found a job, i m certified accountant i m part time chief accountant in trading company i need freelance job, i am a fresher in graphic design i need a job, i will be in kharkov and i need translator, i need an assistant who write an business plan in south africa, i am three months of visiter in dubai and i need a job my qualification is i com 12 year expirience data entry in pakistan urgen, i am a learner in grade 11 i need help i am worried about my future i want to become a lawyer how can i get a bursary in kzn, something shows that is very international and shows the heritage of oman as a distinguish element in the logo i need it to repr, i need private writer to write for me in hr area, i need online website to write me a letter, i need an author to write my story, i need an accountant to write up profit loss statement

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 139 αξιολογήσεις ) Monterrey, Mexico

Ταυτότητα Εργασίας: #15799594

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $151 για αυτή τη δουλειά

ownmyserver

PM It may take Max 2 days, but i will try my best to complete this task asap before given deadline. I have reviewed your requirement and i find this quite interesting Relevant Skills and Experience We are team of 30+ Περισσότερα

$83 USD σε 2 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
5.8
vinaysinghh

I am mysql dba having more then 10 yrs of experience and I can do this in few hours

$55 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.3
jonyahmed105

I need 3-4 days.. Relevant Skills and Experience MySql Proposed Milestones $244 USD - work done

$244 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.2
sumitgarg44

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.6
lstep

Hello! I have experience in mysql: galera clusters, percona, replications, TDE, enterprise Соответствующие навыки и опыт linux, mysql, clusters Предлагаемые промежуточные платежи $222 USD - all

$222 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.6
SohaibRehman17

Five star technologies passion Relevant Skills and Experience i have 7 years experience with your project skills Proposed Milestones $180 USD - work Hi sir can you please come to the chat box so we can easily discus Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
AhmedSaberfl

Hello, I am interested in your project, Please ping me on chat so that we can discuss more. Relevant Skills and Experience Database Administration, Linux, MySQL, shell script Proposed Milestones $111 USD - All

$111 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
mjkaja

Hi. I have prior experience in Installing MySQL Enterprise edition. I currently work as a full time DBA Relevant Skills and Experience MySQL Proposed Milestones $111 USD - Final Project Delivery I can complete this Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
inovativeeyes

Yes sure! I will Install MySQL Enterprise edition and MySQL TDE Relevant Skills and Experience I am having expertise with Database Administration, Linux, MySQL, Script Install Proposed Milestones $80 USD - nstall MyS Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
ssalgadocosta

Hola, te ayudaré a instalar MySQL Enterprise Edition and MySQL TDE. Relevant Skills and Experience Soy Ingeniero en sistemas, desarrollador de software, administrador de linux, base de datos. Proposed Milestones $200 Περισσότερα

$233 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
unixworld

Ready to discuss cooperation - will make you completely optimized secure server-fortress! Please, look my portfolio Relevant Skills and Experience Huge experience (more than 20 years) supports of Unix-systems accordin Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MyAwesomeTeam

sanchezrodriguez, nice to meet you. Do you need to install mysql enterprise edition and mysql tde ?.I can do this project as well Our skills same your requirement skills : Database Administration,Scr Περισσότερα

$165 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
XFemale

A proposal has not yet been provided

$211 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohsinuetion

I am an experienced Oracle/MySql Server DBA/Developer currently working with RTA, UAE. I solely responsible for Administering, Managing, Designing, developing Planning databases. Relevant Skills and Experience Oracle, Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jankeb

I have previously installed MySQL Enterprise and understand the workings of it. Relevant Skills and Experience 2 years MySQL DBA Proposed Milestones $88 USD - MySQL Enterprise Server setup Additional Services Offere Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0