Κλειστό

Front-end GUI for MySQL Database

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $480 για αυτή τη δουλειά

meet2amitvw

Dear employer as a front-end developer (working with mySQL)i am having relevant skills as you requested in your project description...i can share some demo as well in further chat. can we discuss more on this to get de Περισσότερα

$1475 USD σε 12 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
9.3
hits

I have delivered MySql database driven PHP websites. I am confident of delivering well. I request you to share the database structure along with GUI requirements - will the database be managed through GUI? Complete det Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(1011 Αξιολογήσεις)
9.0
extreamcode

HI, I can assist you with Front-end GUI for MySQL Database. This is a placeholder bid, I would be able to quote final price and time after discussion. I highly value professionalism and hold myself strictly accountable Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
7.7
abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting your project very well. I'm good in Website Design, Yii2, PHP, Laravel, Codeigneter, Wordpress, Open Cart, C#, .Net, MVC, Angular.js, ASP.NET. I m quite well experienced in these j Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
6.8
sr33raj

Hello, I can develop frontend GUI to manage your MySQL Database. Let me know when we can discuss. Thanks

$250 USD σε 5 μέρες
(354 Αξιολογήσεις)
6.8
mastersapp

HOpe you are Safe.., As per your job description you want Eccomerce websites i can make for you., will make amazing eye catching design with color theme and layouts which will be found in web searches also I will guid Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.1
VladaDinic

Hi, This is Vladimir from Serbia, a top-rated freelancer here. I have experience in family tree web platform with family members' database. I think my previous experience will be helpful for your pedigree web app. I ha Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.5
schoudhary1553

Hello, I can help you with your project - Front-end GUI for MySQL Database I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in this field. I have already complete Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.7
expertjavagiant

Hi Sir, I have huge experience in java development and i am expert in MySQL database. I have developed many Front-end for database tables. Can i have you database schema dump . Let's we have a quick chat to discuss fur Περισσότερα

$530 USD σε 5 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.3
indiasofttel

Hello Sir, I have very good development experience in Front-end for web and desktop. I need to see your MySQL schema file to confirm it. Please start the chat to discuss further. Thanks,

$450 USD σε 7 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.5
DeluxeDev

Hi,sir. I am very much interested in your project - 'Front-end GUI for MySQL Database' :) I've already done this kind of project before. I believe that my 12+ years of successful experience makes me highly qualified fo Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
corke123

Hi. I would like to do this project for you. I am quite good at java and I can create this for you using JavaFX. I can create you all operations like create, delete, update data in database. Message me to discuss more Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.2
endivesoftware

Dear Client Greetings, I have gone through your job description, We will provide you the desired solution as you need. Our team utilizes the most advanced technology and methodology to bring your vision to life. Our Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
Beauty1409

Hi, I have great experience in mobile & web app design & development. I have developed several design, content management and social apps. Skills: PHP (core),Codeigniter Framework(MVC), Wordpress iOS, Android, Faceboo Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
zu02

Hi If you'd like to have Ms Access as front end for your MySQL DB then I can code this. I'm professional Ms Access/vb coder. I'm coding in vba since Ms Office 97 released. Please visit (where I'm working basically): Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
Developerdeepika

Hi there, Front-end GUI for MySQL Database We reviewed your requirements and our full stack web developers team built many complex and functional websites with UI/UX for online all types like asblog, promotional, wooc Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.4
writingapp

Hi. I am ready to write your project. I have written many database projects. Will complete within 7 days

$640 USD σε 7 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
tutulsoft

I am ready to develop front-end for Generation hierarchy from MySQL Data ................................

$450 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
panjvirsingh

Hi, I am confident of delivering a quality output. I have total 9 years or experience in desktop or web development and design using java,j2ee,spring,hibernate,CSS,jquery,angular js, rest/soap web services You can Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.3
IvanCoder204

Hi, thanks for your posting project. I have read your job description carefully. I have over 10 years of experience in web and frontend development. I have also good experience in MySQL database. I am sure I can do it Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2